Oirschotse Heide

Natuurgebied
De Oirschotse Heide is een groot heide- en stuifzandgebied dat gedeeltelijk is begroeid met grove dennenbomen.
Het wordt gebruikt als militair oefenterrein door eenheden van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine en Koninklijke Marechaussee.
Samen met aangrenzende gebieden als Straatse Heide en Oostelbeerse Heide is het 1440 ha groot. Dit gebied is voor een deel in gebruik als militair oefenterrein, maar is deels ook particulier bezit en natuurgebied.
Het ligt ten zuidoosten van de plaats Oirschot en valt eveneens onder de gemeente van die naam.

De Oirschotse Heide is primair een militair oefenterrein en niet vrij toegankelijk. Op de openstellingsborden valt dit ook te lezen. Op dit bij tijd en wijle levensgevaarlijke terrein is de toegang als volgt:
Militair Oefenterrein, verboden toegang, van zonsopgang tot zonsondergang is het toegestaan om op eigen risico te wandelen op wegen en paden mits de oefeningen niet worden verstoord, de honden zijn aangelijnd, geen spelende radiotoestellen, geen tenten of windschermen worden neergezet en er niets uit de natuur wordt meegenomen.
Het terrein wordt zeer intensief gebruikt voor militaire oefeningen, zodat men geconfronteerd zal worden met oefenende militairen die zich vaak in zware voertuigen en met regelmaat met hoge snelheden zowel voor- als achteruit rijdend zullen voortbewegen. Los van de voertuigbewegingen wordt er ook veelvuldig gebruikgemaakt van pyrotechnische middelen. Deze middelen variëren van losse patronen, seinpatronen, struikeldraadlichtseinen, kanonnabootsers tot rook aangevuld met evt. traangas. De Oirschotse Heide stond vroeger ook wel bekend als `de Witte bergen` en was een veel bezocht recreatiegebied dat we werd vergeleken met de Loonsche en Drunensche duinen. Toch was er al vroeg een legerkamp, dat geleidelijk groter werd en steeds intensiever werd en wordt gebruikt.
Er is veel reliëf met opgestoven hoogten en komvormige laagten. De heide is helaas sterk vergrast en verdroogd. Van belang zijn de broedvogels als nachtzwaluw, korhoen, roodborsttapuit, tapuit en kruisbek. Van de amfibieën vinden we de alpenwatersalamander, de heikikker en de rugstreeppad. Het gebied is een der belangrijkste dagvlindergebieden van Nederland, waar heideblauwtje, gentiaanblauwtje, kommavlinder, oranje zandoogje, bont dikkopje en bruine eikenpage waargenomen kunnen worden.
In een door Defensie aangekocht natuurcompensatiegebied, dat zich ten zuiden van het oefenterrein bevindt, werd de zeldzame sikkelsprinkhaan aangetroffen.