Kermis Steensel

Evenementen
Het zag er lang naar uit dat er geen kermissen mogelijk waren dit jaar. Maar de kermisexploitanten van de Duizelse en Steenselse kermis hebben laten weten dat ze er het volste vertrouwen in hebben de kermissen volgens de Corona richtlijnen te organiseren. Wij wensen jong en oud veel plezier op de kermis!

Kermis in aangepaste vorm
De kermis gaat door, maar is wel anders dan normaal. Voor een verantwoord bezoek aan de kermis zijn diverse maatregelen genomen. Kermis en horeca zijn gescheiden en er zijn verplichte looproutes. Kom je naar de kermis, houd je dan aan de richtlijnen en volg de aanwijzingen op.