Veiligheidsdag

Evenementen
Op zaterdag 19 juni organiseert Chauffeurs Vereniging Reusel voor de 28e keer de ”Veiligheidsdag” voor de groepen 8 van alle basisscholen uit de gemeente Reusel – De Mierden.
Zij doen al 28 jaar hun uiterste best om op deze dag de kinderen iets te leren over verkeersveiligheid.
Dit doen zij uiteraard niet alleen.
Zo werken de politie, brandweer, ambulance, EHBO - Lotusgroep, en vele andere vrijwilligers hier ook aan mee.
Op deze dag zijn wij met zo’n 70 vrijwilligers bezig om de kinderen een leuke en leerzame dag te bezorgen.
Om ongevallen met deze groep kinderen proberen te voorkomen, is Chauffeurs Vereniging Reusel in 1992 gestart met de Veiligheidsdag.
Op deze dag wordt aan scholieren van groep 8 uitgelegd hoe vrachtwagens en fietsers samen veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.
Deze kinderen gaan na de vakantie (meestal) op de fiets naar het voortgezet onderwijs en nemen daardoor meer deel aan het verkeer.
De kinderen mogen op deze dag o.a. in een vrachtwagen meerijden,
zodat ze kunnen zien wanneer een chauffeur wel en vooral ook niet kan zien waar de fietser zich bevindt.
Tevens worden de kinderen zich meer bewust gemaakt van hun eigen gedrag in het verkeer.
Zij komen in april bij alle scholen in Reusel – De Mierden uitleg geven aan groep 8 over de Veiligheidsdag
en dan kunnen de kinderen zich ook aanmelden bij ons om mee te doen.
Voor vragen kan contact opgenomen worden via veiligheidsdag@hotmail.com of 06-83412901.