Garagesale Doolland

Evenementen
Onze buurtgenoten hebben daar de nodige leuke koopwaar gevonden.
Uiteraard moeten we ons houden aan de momenteel geldende richtlijnen met betrekking tot corona.
Dit houdt in dat er voor voetgangers eenrichtingsverkeer is.
U wordt geacht aan de rechterkant van de weg op het trottoir te lopen (indien aanwezig|).
Ook moeten volwassenen ten alle tijden de 1.5 m afstand in acht nemen.