Eat, drink and be merry

in Brabant’s Kempen region
de Brabantse Kempen

Discover beautiful places in de Brabantse Kempen!

We celebrate food..... we are food!

Lokale producten
Eten verbind ons met ons boerenland ons verleden en de mensen om ons heen. Reisbestemming De Brabantse Kempen biedt ons eetbare streekbeleving. Maak kennis met onze “lokale helden” van de streekgastronomie, ze delen met passie hun verhaal over het streekproduct. Onze streek verbind gastronomie met een uniek distributienetwerk, waarbij dagverse producten hun weg vinden naar bezoekers en bewoners van de Kempen.
“Betere voeding door Coöperatieve samenwerking. Dat is het DNA van streekproducten leveranciers”. Voorzitter streekproductencoöperatie Kempengoed

Lokale smaken
“Ploeg, zaai, oogst, boer, molen, bakker, brood” bewoners van reisbestemming de Brabantse Kempen hebben een smakelijk verhaal te vertellen. Restauranthouders onderscheiden zich met lokaal gebrouwen bier, prijswinnende kaas- en zuivelproducten, vlees van het Heideschaap, biologische groentes en natuurlijk asperges. Wilt U weten hoe de ham naar Brabant kwam en dagverse eitjes samen een rondeeltje vormen bezoek dan onze streek met zijn eigenwijze van boergondisch leven.
“Wij willen mensen raken met smaken. Aards en Zoet, dat is de smaak van de Brabantse Kempen”. Horecaondernemer in de Brabantse Kempen

Lokale arrangementen
Reisbestemming De Acht Zaligheden spijst de hongerigen, laaft de dorstigen, herbergt zijn bezoekers, verzorgt de geest, past als een warme jas, bevrijd U van de dagelijkse beslommeringen. De eindbestemming van uw agro-toeristische vakantie verrijkt je met onvergetelijke herinneringen. Proeftochten, bierroutes, kookworkshops, streekmusea en verhalen over de (h)eerlijke streekproducten van de Brabantse Kempen .
“Samen op pad naar actieve streekbeleving. Gastheren en –vrouwen met een Passie en een missie”. Voorzitter samenwerkende toeristische informatiepunten Tourist Information de Brabantse Kempen.
Brabant’s Kempen region: the region for local culinary delights in 2018
Local products
Food connects us with our farming culture, our past and the people around us. Having Brabant’s Kempen region as a travel destination provides you with an edible regional experience. Get to know our “local heroes” of regional gastronomy who will enthusiastically share their stories about the regional products. Our region connects the culinary arts via a unique local distribution network with ultra-fresh products enjoyed by Kempen’s visitors and residents alike.

“Better food results from cooperative efforts. This is built into the DNA of our suppliers of regional products”. Chairperson, The Kempen Goods Regional Product Cooperative

Local tastes
“Plough, sow, harvest, farmers, mills, bakers, bread”: the residents of Brabant’s Kempen have a tasty story to tell visitors. Restaurant owners distinguish themselves by serving locally brewed beers, award-winning cheeses and dairy products, lamb from the “heide sheep”, organic vegetables and, of course, asparagus. If you’d like to know how ham came to Brabant and how cackling fresh eggs are produced in special circular chicken coops, be sure to visit our region with its own unique style of fine foods.

“We want to inspire people with flavours. Earthy and Sweet: this is the flavour of Brabant’s Kempen”. Restaurant owner in Brabant’s Kempen

Local packages
A journey to De Acht Zaligheden will provide the traveller with wonderful food, a great place to spend the night, and relaxation. De Acht Zaligheden: a warm glove that frees you from everyday cares and worries. The final destination in your rural tourism holiday will enrich you with unforgettable memories. Food-tasting tours, beer-tasting routes, cooking workshops, regional museums and stories about the pure and wonderful regional products of Brabant’s Kempen.

“Get out together for an active regional experience. Hosts and hostesses with passion and a mission”. Chairperson, Cooperative Tourist Information Centres Brabant’s Kempen Tourist Information.
We have 0 results found for you.