Lezing Frans Kapteijns over invasieve planten

Evenementen
Voor de spreker zijn invasieve soorten, soorten die niet oorspronkelijk hier vandaan komen. Er zijn ook invasieve exoten. Dat zijn soorten die bij mensen op tal van plaatsen in de wereld problemen veroorzaken. Deze problemen zijn van uiteenlopende aard, veroorzaker van ziektes tot schade aan gebouwen, dijken en watergangen of economische sectoren als visserij. Ook zijn er soorten die hier, op eigen kracht, kortgeleden zijn binnengekomen met de daarbij behorende vijanden.
 
Locatie: De Wingerd in de Natuurtuin
Adres: Terlostraat 4, 5571 KW Bergeijk

 Tijdstip: 20.00 uur tot 22:00 uur